DÖSİMM İletişim Bilgileri
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
Çiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çankaya / ANKARA
Phone 0 (312) 470 80 00
Fax 0 (312) 312 21 25
Email dosim@ktb.gov.tr
Merkez Müdürü
İzzet GÜVEN
Phone 0 (312) 470 86 03
Fax 0 (312) 312 21 25
Email dosim@ktb.gov.tr
Merkez Müdür Yardımcısı
Süleyman ŞAHİN
Phone 0 (312) 470 87 36
Fax 0 (312) 434 22 24
Email suleymansahin@ktb.gov.tr
Merkez Müdür Yardımcısı
Saltuk BUĞRA EKİNCİ
Phone 0 (312) 470 87 37
Fax -
Email saltuk.ekinci@ktb.gov.tr
İdari İşler Müdürlüğü
Yeter YUKSEK
Phone 0 (312) 470 80 00 - 8739
Fax 0 (312) 312 11 25
Email yeter. yuksek@ktb.gov.tr
Mali İşler Müdürlüğü
Ümmühan KÜRKÇÜ
Phone 0 (312) 470 80 00 - 8693
Fax 0 (312) 324 65 33
Email ummuhan.kurkcu@ktb.gov.tr
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İnci GÖKÇE BİLGİÇ
Phone 0 (312) 470 80 00 - 8667
Fax 0 (312) 309 72 14
Email inci.bilgic@ktb.gov.tr
Strateji Geliştirme,Gelirler Müdürlüğü
G. Burçak ERÇİN
Phone 0 (312) 470 80 00 - 8621
Fax 0 (312) 309 12 38 - 309 49 38
Email gulhan.ercin@ktb.gov.tr
Satınalma Müdürlüğü
Ömer ŞERİFOĞLU
Phone 0 (312) 470 80 00 - 8754
Fax 0 (312) 312 11 25
Email omer.serifoglu@ktb.gov.tr
Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğü
Gülnur İZ YILMAZ
Phone 0 (312) 470 87 67 - 8762
Fax 0 (312) 434 22 24
Email gulnur.iz@ktb.gov.tr
Gişe ve Giriş Verilerini İzleme Birimi
Elif Burcu BUHUR
Phone 0 (312) 470 80 00 - 8787
Fax 0 (312) 309 12 38
Email elif.buhur@ktb.gov.tr
Bütçe ve Mali Kontrol Koordinatörlüğü
Fahrettin URGUN
Phone 0 (312) 470 80 00 - 8725
Fax 0 (312) 312 11 25
Email fahrettin.urgun@ktb.gov.tr
Maas Tahakkuk Koordinatörlüğü
Yasin GÜRLER
Phone 0 (312) 470 80 00 - 8685
Fax 0 (312) 312 29 96
Email yasin.gurler@ktb.gov.tr
Hukuk Müşavirliği
Sermin ÇEKİÇ
Phone 0 (312) 470 80 00 - 8706
Fax 0 (312) 312 11 25
Email sermin.cekic@ktb.gov.tr
Proje Koordinatörlüğü
Orhun Kerem SALMAN
Phone 0312 470 86 12
Fax -
Email orhun.salman@ktb.gov.tr
İstanbul İşletme Müdürlüğü
Osman EROL
Phone 0 (212) 526 95 47
Fax 0 (212) 526 47 92
Email osman.erol@ktb.gov.tr